Barokkorgona.hu

ÉRZELMI TÖLTET — PÁLINKAMŰVÉSZET

Kisapos­tag (kk) Idén tavasszal indí­totta el Raj­csá­nyi Artúr a Cse­re­pes pálin­ka­ta­nya műkö­dé­sét a Bem utcá­ban. A han­gu­la­tos ven­dég­fo­gadó helyi­ség­ben arról kér­dez­tem, miért vál­lal­ko­zott arra, hogy irányt vált­son, és fotók helyett minő­ségi pálin­ká­i­val lép­jen a közön­ség elé. Az elmúlt közel húsz évben fotómű­vész­ként, kre­a­tív szak­em­ber­ként hír­ne­vet szer­zett és ismertté, elis­mertté vált fia­tal­em­ber két éve köl­tö­zött Duna­új­vá­ros­ból Kisapostagra. […]

Programajánló

Közelmúlt eseményei

GYERMEKÉS CSALÁDI NAP BESNYŐN

GYER­MEKÉS CSA­LÁDI NAP, BESNYŐ, 2016. MÁJUS 28.

FALUNAP KISAPOSTAGON

KISAPOS­TAG, SPORT­PÁ­LYA, 2016. JÚNIUS 4.

BOLHAPIAC

A kulcsi iskola tor­na­ter­mé­ben BOL­HA­PIAC lesz 2016. feb­ruár 13-án.

SZENT KORONA KONFERENCIA

IX. Szrnt Korona Kon­fe­ren­cia — ingye­nes! — Budakalász

FEGYVERKIÁLLÍTÁS AZ INTERCISA MÚZEUMBAN

Duna­új­vá­ros, Inter­cisa Múzeum — 2014. már­cius 21-től

HERMANN HENRIK EGYÉNI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLT LAKOSSÁGI FÓRUM IDŐPONTOK

FEJÉR MEGYE 04. KÖRZET

SOK ZÖLDSÉG KIS HELYEN IS ELFÉR

Rác­al­más, Pomó­thy Étte­rem, 2014. már­cius 9. 14 óra

TUDÁSTÁR ELŐADÁS: DR. KEMÉNY JÁNOS

Duna­új­vá­ros, MMK, 2014. már­cius 6. 18 óra

TÉLTEMETŐ RÁCALMÁSON

Rác­al­más, 2014. már­cius 1. 15 óra

KOVÁCS ISTVÁN KOKÓ DUNAFÖLDVÁRON

Duna­föld­vári Városi Művelő­dési Köz­pont, 2014. feb­ruár 19. 18 óra

ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS DUNAÚJVÁROSBAN

DUNA­ÚJ­VÁ­ROS, 2014. feb­ruár 9.

HURKAPARÁDÉ ÉS PÁLINKAFESZTIVÁL APOSTAGON

APOS­TAG, 2014. feb­ruár 8.

BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA, DUNAÚJVÁROS

szín­házi prog­ra­maján­lat — 2013. december

FEJÉR MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MŰVÉSZETEK HÁZA, SZÉKESFEHÉRVÁR

prog­ra­maján­lat — 2013. november

MATRICAMÚZEUM, SZÁZHALOMBATTA

2013. novem­beri múze­umi prog­ra­maján­lat — Száz­ha­lom­batta, Mat­rica (ejtsd: Mát­rika) Múzeum

SVÁB BÁL ADONYBAN
SZENT KORONA SZABADEGYETEM 2013/14. TANÉV

A 2013–14. tanév kínálata

HÁLAADÁS ÉS ÚJBOR ÜNNEP ADONYBAN
TUDÁSTÁRBESZÉLGETÉS ALMÁSI MIKLÓSSAL
SZÜRETI FELVONULÁS ELŐSZÁLLÁSON

2013. októ­ber 5.