Barokkorgona.hu

REDEMPTIOJÁSZKUN EMLÉKNAP

Kun­szent­mik­lós (kk) „1702-ben I. Lipót csá­szár a Jász­kun­sá­got zálogba adta 500.000 raj­nai forin­tért a Német Lovag­rend­nek. 1731-től a terü­le­tet a Pesti Inva­li­dus Ház bir­to­kolta. Az ősi sza­bad­ság vissza­szer­zése érde­ké­ben foly­ta­tott több évti­ze­des küz­de­lem sikere az elada­tott­ság alóli önfel­sza­ba­dí­tás a jász­kun redemptio. Az 1745. május 6-án kiadott kivált­ság­le­vél­ben Mária Teré­zia királynő enge­dé­lyezte a jász­ku­nok meg­vál­ta­ko­zá­sát a földesúri […]

Programajánló

Közelmúlt eseményei

GYERMEKÉS CSALÁDI NAP BESNYŐN

GYER­MEKÉS CSA­LÁDI NAP, BESNYŐ, 2016. MÁJUS 28.

FALUNAP KISAPOSTAGON

KISAPOS­TAG, SPORT­PÁ­LYA, 2016. JÚNIUS 4.

BOLHAPIAC

A kulcsi iskola tor­na­ter­mé­ben BOL­HA­PIAC lesz 2016. feb­ruár 13-án.

SZENT KORONA KONFERENCIA

IX. Szrnt Korona Kon­fe­ren­cia — ingye­nes! — Budakalász

FEGYVERKIÁLLÍTÁS AZ INTERCISA MÚZEUMBAN

Duna­új­vá­ros, Inter­cisa Múzeum — 2014. már­cius 21-től

HERMANN HENRIK EGYÉNI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLT LAKOSSÁGI FÓRUM IDŐPONTOK

FEJÉR MEGYE 04. KÖRZET

SOK ZÖLDSÉG KIS HELYEN IS ELFÉR

Rác­al­más, Pomó­thy Étte­rem, 2014. már­cius 9. 14 óra

TUDÁSTÁR ELŐADÁS: DR. KEMÉNY JÁNOS

Duna­új­vá­ros, MMK, 2014. már­cius 6. 18 óra

TÉLTEMETŐ RÁCALMÁSON

Rác­al­más, 2014. már­cius 1. 15 óra

KOVÁCS ISTVÁN KOKÓ DUNAFÖLDVÁRON

Duna­föld­vári Városi Művelő­dési Köz­pont, 2014. feb­ruár 19. 18 óra

ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS DUNAÚJVÁROSBAN

DUNA­ÚJ­VÁ­ROS, 2014. feb­ruár 9.

HURKAPARÁDÉ ÉS PÁLINKAFESZTIVÁL APOSTAGON

APOS­TAG, 2014. feb­ruár 8.

BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA, DUNAÚJVÁROS

szín­házi prog­ra­maján­lat — 2013. december

FEJÉR MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MŰVÉSZETEK HÁZA, SZÉKESFEHÉRVÁR

prog­ra­maján­lat — 2013. november

MATRICAMÚZEUM, SZÁZHALOMBATTA

2013. novem­beri múze­umi prog­ra­maján­lat — Száz­ha­lom­batta, Mat­rica (ejtsd: Mát­rika) Múzeum

SVÁB BÁL ADONYBAN
SZENT KORONA SZABADEGYETEM 2013/14. TANÉV

A 2013–14. tanév kínálata

HÁLAADÁS ÉS ÚJBOR ÜNNEP ADONYBAN
TUDÁSTÁRBESZÉLGETÉS ALMÁSI MIKLÓSSAL
SZÜRETI FELVONULÁS ELŐSZÁLLÁSON

2013. októ­ber 5.